laksefiske i Opløelva

Nærøy kommune i Namdalen i Nord-Trøndelag byr på fantastiske fiskemuligheter, både når det kommer til laksefiske i vassdrag og elver, fiske i større og mindre vann, samt fiske i fjorden.

Hvis du spør en ivrig laksefisker om han kan nevne et populært sted for laksefiske i Namdalen, vil nok Opløelva fort bli nevnt!

Opløelva

Opløelva renner gjennom det lille tettstedet Salsbruket som ligger ca. 6 mil nord for Namsen i Nærøy kommune. Til glede for alle laksefiskere har den nederste delen av elva et stort innsig av laks. Hvert år fiskes det et sted mellom 100 til 200 laks her, og laksen kan veie helt opptil 15 kg.

Laksefisket foregår over en 150 meter lang strekning i elva, og det er i flo- og fjæresonen man vil finne den lakseførende strekningen. Elva tilbyr et estuarfiske, hvor strømforholdene avhenger av tidevannet. Det er forsøkt å tilrettelegge for sportsfiske i den nederste delen av elva ved at det er lagd 4 fiskehøler for å skape interessante fiskeforhold både ved lav og høy vannstand. På grunn av at vassdraget er regulert, er det en nokså jevn vannføring gjennom hele sommeren og sesongen.

Fiskekort

Noe som alle laksefiskere vet, men som kanskje ikke alle fiskeglade er klar over, er at man trenger fiskekort for å kunne fiske laks i de fleste lakseelver i Norge.

Fiskekortene for Opløelva blir som regel lagt ut i januar måned, og det tilbys totalt 6 fiskekort. Selve laksefisket starter i midten av mai måned, nærmere bestemt den 15. mai og varer til og med 1. desember.

Du kan kjøpe fiskekort på Utmarkscompagniets nettsider, hvor du vil få en kvittering for ditt kjøp av fiskekort. Du får depositumet tilbake etter at fangsten er blitt registrert. Skjema for tilbakebetaling av depositum og fangstregistrering finner du også på nettsidene, under fiskestatistikk.

Fiskekortet koster kr 400,- mens depositumet er på kr 200,-.

Fiskeregler i Opløelva

I likhet med alle andre fiskeelver i Norge, er det også regler for fiske i Opløelva. Reglene kan endres fra år til år, men her er de mest generelle reglene som du bør kjenne til hvis du vil fiske i nettopp denne elva:

 1. Fiskesesongen er fra 15. mai til 1. desember og gjelder for hele Opløelva. Testfiske kan avtales tidligere.
 2. Fiskekortet vil gi deg fiskerett i elva med én stang i ett døgn, og har gyldighet:
  1. I perioden 15. mai til 14. september fra kl. 12.00 på datoen på fiskekortet til kl. 11.59 neste dag.
  2. Fra 15. september til 30. november fra kl. 00.00 til kl. 24.00 første dato nevnt på fiskekortet
 3. Bag-limit: Døgnkvoten for antall villaks og ørret som kan tas opp av elva hver dag, er på maks 1 sjøørret og 1 villaks. Imidlertid er det meste av laksen som fiskes i elva oppdrettslaks, og for den gjelder ingen begrensninger.
 4. Det er forbudt å fiske på en måte eller med et redskap som kan krøke fisken, dvs. at fiskeredskapet kan feste seg til et annet sted på fisken enn i munnen. Det er en egen sone i de to øverste hølene, hvor det kun er tillatt å fiske med flue.
 5. All fisk som tas i elva skal loggføres av fiskekortinnehaver innen 14 dager fra den er fisket, deretter vil depositum også bli tilbakebetalt.
 6. Ved forespørsel må både fiskekort og fiskeavgift fremvises samtidig for at det skal være gyldig.
 7. Når fiskekortet er kjøpt, kan det ikke endres, byttes eller refunderes.
 8. Unntak for refusjon: Hvis vannføringen er lavere enn 3kbm/sek i en sammenhengende periode på mer enn tre timer i ett fiskedøgn.

Velkommen til laksefiske i Opløelva!

Privacy Policy