Nærøy kirke

Nærøy kirke har en lang historie som går helt tilbake til 1100-tallet. Kirken har flere navn blant de lokale, inkludert Nærøy kirke, Nærøya kirke, Nærøykirka og Nærøy gamle kirke. Kirken ligger på den vakre Nærøya i Nærøy i Nord-Trøndelag.

En vakker steinkirke

Nærøy kirke er en vakker steinkirke fra middelalderen som i dag består av et rektangulærformet skip, samt et smalere og lavere kor. På kirkens vestlige side reiser det seg et stort klokketårn med et pyramide-formet tak.

Flere stygge branner

Kirken ble som sagt bygget på 1100-tallet, men dessverre er kirken blitt rammet av brann flere ganger opp gjennom historien. Den første brannen var i 1750, deretter og kun 20 år etterpå brant den igjen i 1770, mens den siste brannen var i 1847. Etter den siste brannen stod det kun ruiner igjen og det ble bestemt at kirken ikke skulle gjenoppbygges.

Istedenfor ble det bygget en liten trekirke ved Lundring på fastlandet i 1851.

Det skulle ta mange år før det ble besluttet at kirken likevel skulle gjenoppbygges på de gamle ruinene.

Gjenreising og restaurering

Det var først på 1960-tallet at kirken endelig fikk tak igjen. Det tok altså mer enn 100 år før kirkebygningen igjen stod klar på toppen av ruinene. Før denne tid hadde arkitekten ved navn Nils Ryjord allerede i 1912 gjort et godt forarbeid med oppmåling gransking av ruinene.

Gjenreisingen og restaureringsarbeidet, som fant sted i årene 1948 til 1961, ble ledet av arkitekt John Tverdahl med støtte fra Nord-Trøndelag fylke, Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren. Det hele ble satt i gang takket være lokalt initiativ i forbindelse med stifting av Nærøynemda i 1938.

Nærøykirkas venner

Selv om kirken igjen stod klar med tak over ruinene på 1960-tallet, var det fortsatt mye som stod igjen for å få kirken istandsatt. Til glede for kirken og lokalbefolkningen, ble Nærøykirkas venner stiftet i 1997. Gruppen viste sterkt engasjement med å legge ned en hel del arbeid for å få kirken istandsatt igjen.

Kirken fikk nye dører, nytt gulv, flotte nye benker, vinduer, et vakkert alter og altertavle. I 2004 fikk kirken også et helt nylagt skifertak. Vakre glassmalerier på vinduene ble malt av Sigrid Blekastad, og det første vinduet som stod klart var det østlige korvinduet i 2006.

I dag er Nærøykirkas venners hovedjobb å bevare kirken og det historiske minnesmerket for våre fremtidige generasjoner.

Nærøykirkas venner arrangerer også en årlig høstkonsert i kirken, hvor vakker musikk og sang blir fremført av lokale artister og musikere på kveldstid. Det blir servert suppe før konserten, og etter endt konsert blir alle geleidet ned til kaia av et munkefølge som bærer stemningsfulle fakler. Herfra tilbys det skyss med båt tilbake til Storvollen på Marøya.

Nærøya – et gammelt religiøst senter

Det sies at Nærøya har fått sitt navn fra sjøguden Njord. På grunn av stedets sentrale beliggenhet ved kystleia, antas det også at Nærøya har fungert som et religiøst senter så langt tilbake som førkristen tid. Kort tid etter kristendommen ble innført ble det bygget kirke på øya, og det antas faktisk at kirken som ble bygget på den tiden, var den første som ble bygget i tre.

En overbygd kirkeruin

Nærøy kirke er en meget spesiell kirke, og det er ikke uten grunn at den omtales som en overbygd kirkeruin – for det er nettopp det den er. Med et besøk her, er det nesten slik at man kan føle kirkens historie i det man trer inn i ruinene som er dekket med et flott overbygd tak.

Her er det duket for en spesiell opplevelse, enten du besøker kirken for gudstjeneste eller en hyggelig konsert.

Privacy Policy